SAMTALER OM ET FORETRUKKET LIV

Ordet terapi kommer fra gresk, og betyr en aktiv handling for å løse et problem. Vi kan like gjerne kalle det samtaler om et foretrukket liv. I terapi søker vi å få fatt i det som er viktig for deg og dere, det livet du og dere foretrekker å leve. 

Når det tukler seg til i livet, er det livet slik livet er, som melder seg. 

Foto: © Slow Design Studio

Foto: © Slow Design Studio


LES MER HER:


 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio