KUNDER

 

Jeg har mange langvarige kontrakter med kunder, ofte over flere år, og har hatt oppdrag for blant annet følgende institusjoner de siste årene: 

Statens strålevern – ledelse/team

Utlendingsnemnda – ledelse/team

Arbeidstilsynet – ledelse/team/coaching

Høgskolen i Oslo og Akershus – undervisning og medarbeiderutvikling

VID vitenskapelig høyskole – undervisning og veiledning i familieterapi

Difi – diverse oppdrag

Kulturdepartementet – coaching

Bydel Gamle Oslo – veiledning/undervisning

Kunnskapsdepartementet – ledelse/team/coaching

Barne- ungdoms- og familieetaten – ledelse/organisasjonsutvikling/coaching

Landbruks- og matdepartementet – coaching/teamutvikling

Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet – ledelse/coaching

Utlendingsdirektoratet –  kurs i kollegaveileding og lærende organisasjon

Statoil – ledelse/teamutvikling

Institutt for journalistikk - kurs i coachende ledelse

Arbeids- og sosialdepartementet - coaching, teamutvikling, ledelse, kurs i veiledningsmetodikk for ledere og medarbeidere

Utenriksdepartementet – ledelse/coaching

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Ledelse og medarbeiderskap i kunnskapsorganisasjonen/coaching

Olje- og energidepartementet - coaching/teamutvikling

Innovasjon Norge - Dialogtrening med kunder

Økokrim - coaching

Folkehelseinstituttet – ledelse/teamarbeid

Akershus Universitetssykehus - veiledning barne- og ungdomsspsykiatrien

Universitetet i Oslo - ledelse og coaching

NRK - coaching

Nærings- og fiskeridepartementet - diverse oppdrag ledelse og team

Sparebank 1 - coaching

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio