HVA SKJER NÅR DERE KOMMER TIL TIME?

Du/dere blir møtt i døren av meg, og sitter ikke på venteværelse (med mindre dere kommer lenge før timer starter). Du/dere er gjester, og tas imot med den vennlige respekt gjester skal.
 
Vi starter første time med en liten introduksjon, jeg forteller kort om meg, så dere vet litt om hvem jeg er og hvem dere skal samtale med. 
 
Deretter starter vi arbeidet. Dere vil oppleve at timen har en fast og litt stram regi. Timen skal bringe en forskjell. Forskjellen trenger ikke alltid bety at noe nytt kommer fram, det kan like gjerne handle om måten ”det gamle” snakkes om, eller en følelse av å erverve ro. 
 
Timen varer i 2 timer (45 min x 2) hvis dere kommer som par eller familie, i 75 minutter hvis du kommer alene, med mindre annet er avtalt. Vi har god tid. Mot slutten foretar vi en liten oppsummering: Hva ble viktig for deg og dere? Du/dere tar stilling til om ny time ønskes - hjemme. Hvis du/dere vil komme tilbake, ringer dere eller sender mail om dette. Du/dere kan selvsagt be om mine synspunkter på dette også.
 
Noen ønsker ”lekser” – for å ha noe å holde fast i. Andre vil ikke det, fordi det kan gi en uekte følelse. Det snakker vi om. 

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio