PRISER

Pris per dobbelttime for par (45 minutter x 2): 2200

Pris på time for individuelle samtaler (70 minutter) 1800

Pris på utvidede dobbelttimer primært for familier (60 minutter x 2): 2500

Kontoret i Valdres har egne priser, avtales ved henvendelse.

Gratis konsultasjon:  Jeg er veileder for masterstudenter i familieterapi, og derfor kan tilbud om gratis konsultasjon gis til noen. Timene varer i 2 – 2 ½ klokketime, og studenter er med i timen (3-6 studenter). Studentene er som regel godt voksne og er i ulike former for terapeutisk arbeid fra før av. De har samme taushetsplikt.

Timen foregår som vanlig, mens studentene lytter. Et stykke ut i timen, får studentene i oppgave å gi personlig respons. Responsen fra studentene følger en bestemt regi, myntet på å gi best mulig personlig respons til dere som enkeltpersoner og par. Det skjer ingen evaluering av dere, studentene forteller hva de hører er viktig for deg/dere, hva som berører, og også hva de selv kan kjenne igjen, fra eget liv. Hensikten er å redusere ensomhetsopplevelsen vi får, når vi tror vi er de eneste som strever. Den pedagogiske hensikt er å sikre likeverd i rommet, og at studenter lærer at vi alltid er likeverdige med de som oppsøker oss.

Disse timene kan anbefales. De fleste som prøver en slik time, bruker sin kvote på 4 ganger. Timene tilbys til avtalte tider. Ta kontakt for avtale om du/dere ønsker en slik time.

AVBESTILLING

Avbestilling må skje to virkedøgn i forveien. Timer som ikke er avbestilt i tide, må betales i sin helhet. 

Betaling: Faktura sendes som vedlegg til mail. Vipps til bedriften kan også brukes.

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio