PRINSIPPER FOR ARBEID MED KONFLIKT

Prinsipper for arbeid med konflikt

Det finnes ingen kokebok i å møte konflikt. I de mange konflikter jeg har jobbet med gjennom årene, har alle hatt sin egenart. Det er likevel noen knagger å holde fast i, i konfliktarbeid:

  • Skille mellom person og problem. Problemet er problemet, personen er personen. 
  • Konflikt oppstår i relasjoner. Stigmatisering av personer fungerer låsende på konflikten.  Derfor jobbes det med samspillet mellom involverte. 
  • Bak konflikten finnes alltid mennesker med håp og ønsker. Det må få komme fram og bli lyttet til. Ingen kan kues eller oppdras ut av en konflikt. 
  • I en konflikt er alle involverte parters opplevelse betydningsfull, og skal anerkjennes. Selve anerkjennelsesprosessen er konfliktdempende, i tillegg til å være en etisk fordring – våre opplevelser er sanne for oss. 
  • Det skjer ingen forsøk på å finne syndebukk. Snarere handler konfliktløsning om å bygge bro over konflikten; finne en ny vei å gå på, i møtet med hverandre. 
  • I blant vil arbeid med konflikt føre til at en eller flere personer velger å slutte. Det bør oppleves som et eget valg av den som eventuelt slutter, der skifte av jobb skjer med personlig integritet i behold. Det er vesentlig for så vel den som slutter, som for videre utvikling av miljø og trygghet på arbeidsplassen. 
  • Det skjer i blant, at personer ikke kan lære seg å samarbeide. Personer som absolutt ikke kan være med å hegne om et fellesskap, bør slutte i jobben eller flyttes på. Det gjelder også ledere som ikke kan møte medarbeidere omsorgsfullt. Men dealler fleste, ønsker å samarbeide, om de inkluderes på den gode måten. 
Foto: Slow Design Studio

Foto: Slow Design Studio

Jeg jobber ut fra disse prinsippene, i tett samarbeid med leder og involverte. Alle skal oppleve seg respektert underveis, slik at alle kan bevare verdigheten.  Det er verdigheten vår som kommer under press i konflikt, og som vi kjemper så hardt for å bevare. 

 

Hvis du tenker at du trenger bistand i konflikt, kan du ta kontakt for å diskutere dette. Vi vil ha en samtale, og du vil få referanser på personer som allerede har fått bistand, og som kan si noe om hvordan dette har vært for dem, og hva det førte til. 

 

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio