COACHING for lederteam

Coaching for lederteam

Ledelse og det å være godt lederteam, er alltid mest interessant lokalt: Gitt oppgaven og oppdraget dere har, gitt de lederne dere er, gitt medarbeiderne dere har, - og gitt en rekke andre faktorer som gjelder for dere, som økonomi, regelverk, politisk styring, et eventuelt styre osv, kan det gi mening å spørre: Hvordan kan vi være team på den beste måten?

Generelle teorier om ledelse og lederteam kan alltid være til inspirasjon og nytte, men den konkrete konteksten må være utgangspunkt for arbeid med tema som: 

  • Å skape det reelle fellesskapet i teamet. Der hver leder opplever seg som representant for den felles ledelsen, og står for dette i sine enheter. Det er ikke ”mitt budsjett” ”mine folk”, ”mine stillingshjemler” – det er alt sammen vårt. 
  • Trene på maktutøvelse, slik at man møter hverandre som brobyggere mer enn som interesserepresentanter i teamet, og slik at diskusjoner blir lyttende og perspektivutvidende.
  • Trene på å beslutte, for å avslutte. Å finne "den rette" beslutningen kan ta lang tid, tappe organisasjonen eller teamet for energi, - og som regel finnes ikke den rette beslutningen. Vi må beslutte for å avslutte, slik at annet kan starte. Slik skaper vi bevegelse,  så organisasjonen ikke stivner eller løper ”i hjulet”.  
  • Skape god stemning – fordi mennesker er stemningsvare, og stemninger har sterk innflytelse på vår selvoppfatning, vårt mot og vår trivsel. Er stemningen i teamet god, smitter det resten av organisasjonen. 

Om jeg intervjuer ledere i forkant av en teamprosess, er det ikke sjelden de ber om at vi starter med stemningen. Dette ber de om, fordi de forstår stemningens innvirkning på teamets muligheter. Eller som den danske organisasjonsfilosofen Ole Fogh Kirkeby uttrykker det:

  • Stemningen fortolker virkeligheten
  • Stemningen forandrer virkeligheten
  • Stemningen er virkeligheten

                                                                     Ole Fogh Kirkeby, Verden ord og tanke

Og ikke minst: Teamprosesser blir best med humor i alvoret.

Foto: ©  Roxana Gonzalez

Foto:© Roxana Gonzalez

It don’t mean a thing if it ain’t got that swing
— Duke Ellington

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio