KONFLIKT PÅ ARBEIDSPLASSEN - hegn om fellesskapet

Arbeidsplasser er komplekse

Vi kommer alle på jobb ikledd vår historie. Vi hører og ser med vår historie, og våre historier er forskjellige. Derfor er arbeidsplasser komplekse. 

Maktspill

På alle arbeidsplasser finnes også maktspill. Det er ikke et sykdomstegn, det er slik det er (Foucault). Maktspill er ikke alltid uttalt, men vi merker dem: De kan omfavne grupper, som: ”Vi i denne enheten er mer spesielle og viktigere enn den andre”, ”de andre får mer enn oss”, ”vår faglighet er prinsipielt viktigere enn andres”, ”oss mot lederen” ”vi på A laget og de litt mindre viktige på B laget” osv. Eller på individnivå: ”jeg blir lei meg, og mine følelser er hellige” ”du tror vel ikke du er noe”, ”min kunnskap er prinsipielt viktigere enn din” (A. Holmgren). 

Får maktspill utfolde seg uten at lederen søker å holde fellesskapet i hevd og aktivt løse opp i spillene, vil konflikter oppstå. Eller det skapes andre konsekvenser, som sjelden er gode for arbeidsmiljøet. Konflikter på arbeidsplasser oppstår oftest som effekt av maktspill, og langt sjeldnere fordi noen ikke kan samarbeide. Likevel er det utbredt å tillegge enkeltpersoner skyld. Det er fordi vi oversvømmes av våre egne perspektiver, som gjør det vanskelig å romme andres. 

Foto:  ©  Slow Design Studio

Foto: © Slow Design Studio

Hegn om fellesskapet

Vi kan derfor si at det beste for å forebygge konflikt, er å hegne om det gode fellesskapet. Det er et arbeid som skjer hver dag – og ikke som ”tiltak”. Om konflikt likevel har fått låse seg – kan det ofte være nødvendig å ha en prosess i hele eller deler av arbeidsmiljøet. 

Konflikt finnes alltid - når blir det destruktivt? Kjennetegn

Konflikt vil alltid være en del av livet i en organisasjon. Organisasjonen blir aldri rosa harmoni. Når går konflikt fra å være slikt vi lever greit med - til destruerende?  Kjennetegn er at de involverte har det vondt over tid, at samarbeid forringes, at arbeidsmiljøet generelt blir preget, eller at leders opplevelse av handlefrihet blir vesentlig innskrenket. Vi kan oppleve at vi må tilhøre grupper, klikker og fraksjoner, med konflikten som episentre. Eller vi kan oppleve oss mobbet eller ensomme på jobb, eller oppleve at andre mobbes eller skyves ut. 

Lider en, lider alle

Lider en, lider alle. Ingen arbeidsmiljø kan være frie, når noen har det vondt. Det spiller inn på alle relasjoner. 

Det er alltid leders ansvar å ta fatt i konflikten. Ofte vil leder selv evne å få konflikten ut av sitt destruktive spor. Hvis ikke, kan det være bra med bistand utenfra. 

Les mer: Prinsipper for arbeid med konflikt

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio