HVA ER COACHING ?

Hva betyr coaching? Ordet har i dag et utydelig innhold – og kan endog irritere i sin potensielle innholdsløshet. Opprinnelig er imidlertid ordet godt og beskrivende: i byen Kocs i Ungarn, framstilte man vogner man kalte kocsi. Ordets betydning gled over i tysk bruk, Kotsche og Kutsche, som betyr reisevogn. 

I coaching handler dette om å betrakte livet som en reise, og som bevegelse gjennom terreng og landskap, og coachens oppgave er å lede prosessen uten å være vitende om terrenget eller hvor reisen skal bringe noen. 

Ledelse og organisasjonsliv er alltid mest interessant lokalt

Når jeg velger å kalle samarbeid med ledere, medarbeidere eller organisasjoner for coaching, er det for å understreke at vi tar utgangspunkt i den lokale sannheten dere befinner dere i. Som Aristoteles sa: Sannheten er alltid lokal. Ledelse, medarbeiderskap og prosesser i organisasjoner, er interessant først når vi tar utgangspunkt i menneskene som befolker akkurat denne organisasjonen, deres historier og relasjoner, lederne der, oppgaven dere har, betingelsene som gjelder for dere. 

En som kaller seg coach, bør kunne redegjøre for sitt etiske, teoretiske og metodiske fundament. 

 

Coaching er å betrakte livet som en reise. Som bevegelse gjennom terreng og landskap. Coachens oppgave er å lede prosessen uten å vite hvor reisen skal bringe noen.    Foto:  ©  Slow Design Studio

Coaching er å betrakte livet som en reise. Som bevegelse gjennom terreng og landskap. Coachens oppgave er å lede prosessen uten å vite hvor reisen skal bringe noen. Foto: © Slow Design Studio


LES MER OM COACHING:

FRIHET I ORGANISASJONER

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio