ETIKK, TEoRI OG METODE

DET NARRATIVE PERSPEKTIV - OG PRAKSIS
 

Narrativ teori

Jeg jobber ut fra et narrativt perspektiv. Narrativ betyr fortelling, og narrativ praksis er opptatt av de grunnleggende fortellinger vi har om oss selv og tilværelsen. Det er aldri bare én historie, det er alltid mulig å fortelle mer. Slik kan livet foldes ut, og muligheter og valg bli synlige for oss. Derfor kalles narrativ terapi ofte vitalitetens terapi.  

Den narrative tradisjonen er en stringent, vitenskapelig basert metode fundert i utviklingspsykologi, hukommelsesteori, William James pragmatiske psykologi, litteraturteori og det vi kaller poststrukturalistisk filosofi og etikk.  Retningen står særlig sentralt i Australia, USA og deler av Europa, blant annet i Danmark, der jeg har tatt mye av min utdannelse.  Der inngår den som spesiale for leger, psykologer og andre terapeutiske vitenskapelige utdannelser, samt i mange retninger innenfor coaching, ledelse og organisasjonsarbeid. 

Etisk forankring

Mitt ståsted i narrativ praksis er etisk begrunnet. Den representerer en ikke-klientifiserende forståelse av menneskers liv og problemer, som yter respekt, likeverd og fremmer frihet. Vi blir ikke klienter av å møte problemer i livet, tvert om; problemer gir oss anledning til å bli rikere identiteter.

En grunnleggende forståelse i narrativ praksis, er at mennesker må være forbundet med andre, for å erfare frihet. Ensomhet er ikke fritt. Måten vi er forbundet på, skaper kvaliteten i livet. Bekreftes vi ikke, forvitrer vi. Blant annet derfor søker vi alltid relasjonelle perspektiver. Problemer er ikke individuelle, de oppstår i relasjon og leges i relasjon. Føler du at du er alene, og uten nettverk rundt deg, eller uten kjærlige relasjoner, vil du gjennom samtaler oppdage at du har hatt betydningsfulle andre der. Hvis ikke, hadde du ikke levd. Din beste venn kan være død, bo på den andre siden av kloden, være et tre, en hund, en gammel nabo fra barndommen, en flekk i skogen. Hvem eller hva som enn har vært eller er din kjæreste relasjon i livet, så forteller den om hvem du er, og hva som er viktig for deg. Å få det bedre i livet eller samlivet, skal aldri være en individuell prestasjon.

Å søke hjelp, vitner om styrke og interesse for eget liv. 

Metode

Narrativ tilnærming har tydelig metodeforankring. Vi søker de alternative fortellingene til problemfortellingene, og søker å styrke de foretrukne fortellingene. Om deg som individ, og om dere som par eller familie. 

Når jeg selv er tydelig metodiker, handler det om at metodebevissthet åpner for skaperevne. Det kan vikre paradoksalt, men struktur er en betingelse for kreativitet.

Foto:  ©  Slow Design Studio

Foto: © Slow Design Studio

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio