COACHING I for ledere og MEDARBEIDeRE

Samtaler om og for deg

De fleste ledere eller medarbeidere som kommer til coaching, kommer fordi de ønsker å bli klokere på seg selv, sin posisjon i organisasjonen de jobber i, forhold til andre der, dilemma de står i, eller viktige valg som skal tas.  Eller bare ha et frirom, der tankene kan kles i ord. Som språkfilosofen Wittgenstein uttrykte: Jeg vet ikke hva jeg mener, før jeg har sagt det. 

For mange omfatter samtalene også andre deler av livet enn jobben; vi kommer alle ikledd vårt liv og vår historie, når vi kommer på jobb, og vi bærer med oss jobben hjem. 

Et coachingforløp kan handle om 1-2 samtaler, eller mange, over en lengre periode. 

Coachingprosesser i organisasjoner

I samarbeid med ledere, ledergrupper eller hele organisasjoner, kan vi starte samarbeidet på veien dere ønsker å gå.  Vi jobber ut fra helt lokale premisser, det vil si: Gitt hvem dere er, oppgaven dere har, premisser som råder for akkurat dere. Det kan blant annet innebære:

  • komplekse prosesser som involverer store deler av organisasjonen for å få til en endring dere ønsker eller må gjennom
  • oppfølging av medarbeiderundersøkelser
  • kurs i coachende ledelse
  • kurs i coaching/kollegaveiledning for medarbeidere
  • ønskede prosesser for lederteam

Det er dere som kjenner organisasjonen, og coachens oppgave er å bidra respektfullt til det dere ønsker å få til.  Kanskje er det beste bildet på coachens innvikrning, den samme som enzymets.

Foto:  ©  Slow Design Studio

Foto: © Slow Design Studio

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio